आजचा कांदा बाजारभाव महाराष्ट्र – 7 ऑक्टोबर2020

Spread the love

महाराष्ट्र – नेहमी प्रमाणे आजही कांद्याच्या भावात तफावत दिसून आली . महाराट्रातल्या प्रत्येक कृषी मार्केट मध्ये हि तफावत दिसून आली . किमान आणि कमाल भावामध्ये ५०० – १००० रुपयांचा फरक होता

बाजार समितीचे नावशेतमालाचे नावकिमान भावकमाल भावसरासरी भाव
सटाणाउन्हाळी कांदा168042003250
पिंपळगावउन्हाळी कांदा130046003300
लासलगावउन्हाळी कांदा60042053150
उमराणाउन्हाळी कांदा100040303275
चांदवडउन्हाळी कांदा100035603000
अभोणाउन्हाळी कांदा100047653400
देवळाउन्हाळी कांदा90035002800
कोल्हापूरउन्हाळी कांदा90037002800
औरंगाबादउन्हाळी कांदा70034002900
मुंबईउन्हाळी कांदा280038003200
साताराउन्हाळी कांदा150035003000
कल्याणउन्हाळी कांदा200035002900
पुणेउन्हाळी कांदा80037003000

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *