कृषि उत्पन्न बाजार समिती देवळा , ता. देवळा. नाशिक सर्व शेतकरी, व्यापारी, हमाल मापाडी बांधवांना व इतर बाजार घटकांना जाहिरपणे कळविणेत

Read More

सर्व शेतकरी,व्यापारी, हमाल मापारी बांधवांना व इतर बाजार घटकांना जाहिरपणे कळविण्यात येते की , शुक्रवार दि. 02/10/2020 रोजी महात्मा गांधी जयंती

Read More