ॲग्री ह्युमिक, हे ह्युमिक पदार्थांचे कॉन्सन्ट्रेट आहे. हे रोपट्याचे एक बायोस्टीमुलंट आहे ज्यामध्ये 6% ह्युमिक पदार्थ आहेत, आणि याला नुकत्याच बनवलेल्या

Read More