दिंडोरी: नाशिक जिल्यातील अनेक गावांमधील शेतकरी हंगामनिहाय भाजीपाला लागवडी मोठ्या प्रमाणावर करतात. मात्र, काही भाजीपाला रोपवाटिकेंमध्ये रोपे वारंवार निकृष्ट दर्जाची येतात.

Read More