मुंबई – महाराष्ट्र राज्याच्या महसूल विभागाने ई-फेरफार प्रकल्पांतर्गत सामान्य खातेदार व नागरिकांसाठी भूमी संकेतस्थळावर मोबाइल क्रमांक व ओटीपीद्वारे डिजिटल स्वाक्षरीचा सातबारा

Read More