कृषी उत्पन्न बाजार समिती नामपुर संचलित उप बाजार भाजी पाला मार्केट ताहराबाद ता. बागलाण जि. नाशिक सर्व भाजीपाला उत्पादक शेतकरी बांधवांना

Read More

सर्व शेतकरी,व्यापारी, हमाल मापारी बांधवांना व इतर बाजार घटकांना जाहिरपणे कळविण्यात येते की , शुक्रवार दि. 02/10/2020 रोजी महात्मा गांधी जयंती

Read More