12 ते 16 ऑक्टोबर राज्यात पून्हा धो-धो पाउस पडणार असा हवामान खात्याकडून सांगण्यात आले आहे. बँकॉक – थायलंड समुद्र किनाऱ्या लगत

Read More