कृषि उत्पन्न बाजार समिती देवळा व सटाणा मका लिलावाबाबत सुचना

Spread the love

कृषि उत्पन्न बाजार समिती देवळा , ता. देवळा. नाशिक

सर्व शेतकरी, व्यापारी, हमाल मापाडी बांधवांना व इतर बाजार घटकांना जाहिरपणे कळविणेत येते की,
सोमवार दि .12/10 /2020 ते * बुधवार दि* 14/10/2020 पर्यंत व्यापारी वर्गाच्या विनंती अर्जानुसार पावसाळी वातावरण मुळे देवळा बाजार समिती मधील मका लिलावाचे कामकाज बंद राहील याची सर्व बाजार घटकांनी कृपया नोंद घ्यावी.

अधिक माहितीसाठी संपर्क – ☎ 02592-228244


कृषि उत्पन्न बाजार समिती, सटाणा – ता. बागलाण जि. नाशिक

सर्व शेतकरी, व्यापारी, हमाल मापारी बांधवांना व इतर बाजार घटकांना जाहिरपणे कळविणेत येते की,
*शुक्रवार दि. 09/10/2020 व सोमवार दि .12/10 /2020 रोजी व्यापारी वर्गाच्या विनंती अर्जानुसार पावसाळी वातावरण मुळे सटाणा बाजार समिती मधील मका लिलावाचे कामकाज बंद राहील याची सर्व बाजार घटकांनी कृपया नोंद घ्यावी.

अधिक माहितीसाठी संपर्क – ☎ 02555223062

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *