आज दि.16/10/2020 चे कांदा बाजारभाव – नासिक

Spread the love

आज दि.16/10/2020 चे कांदा बाजारभाव – कृषि उत्पन्न बाजार समिती नासिक, कृषि उत्पन्न बाजार समिती पिंपळगाव, कृषि उत्पन्न बाजार समिती लासलगाव, कृषि उत्पन्न बाजार समिती उमराणा, कृषि उत्पन्न बाजार समिती सटाणा, कृषि उत्पन्न बाजार समिती पुणे.

बाजार समितीचे नावशेतमालाचे नावकिमान भावकमाल भावसरासरी भाव
सटाणाउन्हाळी कांदा180053804550
पिंपळगावउन्हाळी कांदा200056104600
देवळाउन्हाळी कांदा250051554700
कळवणउन्हाळी कांदा150061154700
पुणेउन्हाळी कांदा350055504200
लासलगाव-विंचूरउन्हाळी कांदा150052504700
नासिकउन्हाळी कांदा195048004050
सिन्नरउन्हाळी कांदा100050004700

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *