नाशिक जिल्याचे आज दि.06/10/2020 चे कांदा बाजारभाव

Spread the love
बाजार समितीचे नावशेतमालाचे नावकिमान भावकमाल भावसरासरी भाव
सटाणाउन्हाळी कांदा170539102950
पिंपळगावउन्हाळी कांदा100042003100
लासलगावउन्हाळी कांदा110037653000
उमराणाउन्हाळी कांदा100039503175
चांदवडउन्हाळी कांदा100039513300
अभोणाउन्हाळी कांदा100041003400

Related Posts

One thought on “नाशिक जिल्याचे आज दि.06/10/2020 चे कांदा बाजारभाव

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *