आज दि.17/10/2020 चे कांदा बाजारभाव – पहा कुठे मिळाला उचांक भाव

Spread the love

आज दि.17/10/2020 चे कांदा बाजारभाव – कृषि उत्पन्न बाजार समिती नासिक, कृषि उत्पन्न बाजार समिती पिंपळगाव, कृषि उत्पन्न बाजार समिती लासलगाव, कृषि उत्पन्न बाजार समिती सोलापूर, कृषि उत्पन्न बाजार समिती औरंगाबाद, कृषि उत्पन्न बाजार समिती कोल्हापूर.

बाजार समितीचे नावशेतमालाचे नावकिमान भावकमाल भावसरासरी भाव
कोल्हापूरउन्हाळी कांदा200060004000
सोलापूरलाल कांदा50074003000
चांदवडउन्हाळी कांदा190062515500
कळवणउन्हाळी कांदा200066655555
कोल्हापूरलाल कांदा105058504000
औरंगाबादउन्हाळी कांदा100051002600
पिंपळगावउन्हाळी कांदा270170515651
राहुरीउन्हाळी कांदा350080004200

Related Posts

One thought on “आज दि.17/10/2020 चे कांदा बाजारभाव – पहा कुठे मिळाला उचांक भाव

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *