उन्हाळी भुईमूगाचे व्यवस्थापन तंत्र आणि सिंचन व्यवस्थापन 5 (230)

सर्व प्रकारचे योग्य व्यवस्थापन केले तर उन्हाळी भुईमुगाचे जातीनिहाय उपट्या जातीचे वाळलेल्या शेंगाचे एकरी १० ते १२ क्विंटल आणि पसऱ्या जातीचे एकरी १२ ते १६ …

Read more

कृषी सल्ला ( ​केळी, आंबा, सिताफळ,भाजीपाला इत्यादी ) 4 (27)

आंबा बागेला पाण्याचा ताण बसू देऊ नये. नवीन लागवड केलेल्या व लहान झाडांना उन्हापासून संरक्षणासाठी सावली करावी. बागेत खोडाजवळ आच्छादन करावे. केळी फळ लागणे अवस्था …

Read more