वेस्टीज चे अ‍ॅग्री ह्यूमिक प्रॉडक्ट – Agri Humic Product By Vestige 5 (420)

ॲग्री ह्युमिक, हे ह्युमिक पदार्थांचे कॉन्सन्ट्रेट आहे. हे रोपट्याचे एक बायोस्टीमुलंट आहे ज्यामध्ये 6% ह्युमिक पदार्थ आहेत, आणि याला नुकत्याच बनवलेल्या रिन्युएबल ॲग्री बायोमासमधून काढले …

Read more