कृषी उत्पन्न बाजार समिती नामपुर – सूचना

0
(0)

कृषी उत्पन्न बाजार समिती नामपुर संचलित उप बाजार भाजी पाला मार्केट ताहराबाद ता. बागलाण जि. नाशिक

सर्व भाजीपाला उत्पादक शेतकरी बांधवांना जाहीरपणे कळविण्यात येते की उद्या शनिवार दिनांक 03/10/2020 रोजी भाजी पाला मार्केट ची साप्ताहिक सुट्टी असल्या कारणाने भाजी पाला मार्केट बंद राहील याची सर्व शेतकरी बांधवांनी नोंद घ्यावी. तसेच रविवार दिनांक 04/10/2020 पासुन भाजी पाला मार्केट सुरळीत चालू राहिल याची सर्व शेतकरी बांधवांनी नोंद घ्यावी.

टिप:- दर शनिवारी साप्ताहिक सुट्टी असल्याने भाजी पाला मार्केट बंद राहील याची सर्व शेतकरी बांधवांनी नोंद घ्यावी.

उप सभापती सभापती – कूषी उत्पन्न बाजार समिती नामपुर ता. बागलाण जि. नाशिकHow useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Comment