कृषि उत्पन्न बाजार समिती, कळवण- आज दि.01/10/2020 चे बाजारभाव

Spread the love

कृषि उत्पन्न बाजार समिती, कळवण ता. कळवण जि.नाशिक

शेतमालाचे नावकिमान भावकमाल भावसरासरी भाव
सुपर उन्हाळ कांदा४०००४२००३३०० – ३४००
गोल्टा२९००३०६०295०
गोल्टी२६००२७००२६००

कृषी उत्पन्न बाजार समिती ,कळवण उप बाजार येथे शेतमाल विक्री केल्यानंतर हिशोबाची रक्कम त्याच दिवशी रोख स्वरूपात घेण्याचे करावे

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *