कृषि उत्पन्न बाजार समिती, कळवण- आज दि.01/10/2020 चे बाजारभाव

0
(0)

कृषि उत्पन्न बाजार समिती, कळवण ता. कळवण जि.नाशिक

शेतमालाचे नावकिमान भावकमाल भावसरासरी भाव
सुपर उन्हाळ कांदा४०००४२००३३०० – ३४००
गोल्टा२९००३०६०295०
गोल्टी२६००२७००२६००

कृषी उत्पन्न बाजार समिती ,कळवण उप बाजार येथे शेतमाल विक्री केल्यानंतर हिशोबाची रक्कम त्याच दिवशी रोख स्वरूपात घेण्याचे करावे

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Comment